DÜNYADA YENİ NESLİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN EĞİTİM MÜFREDATLARI DEĞİŞİYOR

2011 Yılında Almanya Hannover fuarında ilk kez kullanılan Endüstri 4.0 terimi fuardan bir yıl sonra Ekim 2012 ‘de Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann tarafından oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı 4.Endüstri Devrimi öneri dosyasının alman federal hükümetine sunulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Alman hükümeti üretim endüstrisinin gelecekteki konumu güvence altına almak için bu programa uygulama önceliği vermeye karar verdi.

“her şey için internet” veya “endüstriyel internet” olarak da tanımlanabilen Endüstri 4.0 ‘ın temel prensibi, insanların, nesnelerine ve sistemlerin birebirine bağlı hale gelmesi olarak açıklanıyor. Dünyanın önde gelen endüstrileşmiş ülkeleri, yeni nesilleri Endüstri 4.0 ‘a Hazırlamak için Eğitim müfredatlarını köklü şekilde değiştiriyor. Bu değişikliğin en önemli adımı, TEM eğitimini yaygınlaştırmak olarak öne çıkıyor. STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) disiplinlerinin bir bütün olarak öğretilmesi ilkesinde dayalı, üretim odaklı bir eğitim modeli. STEM eğitimiyle öğrenciler araştırma yapmaya, proje oluşturmaya ve projelerini üretime dönüştürmeye odaklanıyor. Dünyada yeni yeni hayata geçirilen bu eğitim modeli, Türkiye ‘de Endüstri 4.0 ‘a hazır bir nesil yetiştirmek için atılan en önemli adımlardan biri.

Bilgisayar yazılımlarını oluşturan elektronik dile “Kodlama” denir.

“geleceğin dili” olarak önemi gittikçe artan kodlama çağımızın bilgi ve iletişim teknolojilerini yönlendiren anlamların temeli olarak görülüyor.