Gelecek Kodlama'da

ROBOTİK KODLAMANIN DERSLERDEKİ KAZANIMI

FEN BİLİMLERİ: Enerji, kuvvet, hız sorgulama, sürtünme etkileri ölçüm okuma, adil test etme, tahmin etme ve ölçme, veri toplama ve sonuç belirleme.

TASARIM VE TEKNOLOJİ: Dişliler, akslar, kasnaklar ve kumanda kollarının incelenmesine ihtiyaç çözüm eşleştirmesini uygun materyallerin seçimi tasarlama inşa ve test etme takım iş birliği ve değerlendirme

MATEMATİK: Ölçüm zaman ağırlık ve ölçüm okuma sayma hesaplama şekillendirme ve problem çözme.

MÜHENDİSLİK: Uygun parçaları bir araya getirerek mekanizmaya işlerlik kazandırma program modülleri BT Okuryazarlık bilgisayarlar BT Araçları ve dijital sağlık temel bilgisayarlar becerileri programlama temelleri algoritma koşullar ve döngüler fonksiyonlar ve hata girme robotik akıllı cihazları anlama Mekanik tasarım programlama cihaz geliştirme animasyon ve tasarım dijital hikâyeleme animasyon boyutlu tasarım oyun tasarımı oyun programlama.

Küçük yaştan itibaren bilgisayar ve kodlama ile tanışan çocuklara 10 adım da davranma ve kullanma yöntemleri aktarmak gerekiyor.

1.Bilgisayar nedir?

Bilgisayarlar komutları yerine getiren elektronik cihazlardır komutlar yazılı sözlü görsel dokunmatik veya başka pek çok yöntem ile verilebilir bilgisayarlar verilen komutların dışına çıkmaz.

2.Bilgisayarlar nasıl çalışır?

Bilgisayarların alfabesi bizim gibi 29 harften değil sadece iki rakamdan oluşur: 0 ve 1 belirli sayıda 0ve 1 ‘ler bir araya gelerek bilgisayarların anladığı sözcükleri oluşturur. Bizim verdiğimiz komutlar özel bir aracı program tarafından bilgisayarın anlayabileceği bir yapıya çevrilir böylelikle bilgisayarlar la iletişime geçebiliriz bu şuna benzer eğer İngilizce bilmiyorsak bir çevirmen bizim Türkçe ifadelerimizi İngilizceye çevirir bilgisayarların anladığı bu dillere programlama dilleri denir.

3.Programlama nedir?

Bilgisayarlara verdiğimiz komutlar bütününe program denir bilgisayarın nasıl davranacağını anlattığımız bilgisayara yön veren komutları bir araya getirme sürecine ise programlama denir.

4.Kod nedir?

Bilgisayarlara verdiğimiz komutların programcılıktaki karşılığı kod dur Diğer bir değişle bilgisayarlara verdiğimiz kodları bir bütün haline getirmeye kodlama diyoruz. Programlar yazarak içinde bilgisayar olan her şeyi yönete biliriz. Harika değil mi?

5.Bilgisayar nasıl programlanır?

Peki, istediğimiz komutları bilgisayara nasıl bildireceğiz? Bizi anlamalarını nasıl sağlayacağız? Bilgisayarlarla aynı dili konuşmak için programlama dilleri neden faydalanırız?

Pek çok programlama dili vardır biz blok programlama dillerini kullanacağız.

6. Blockly Programlama nedir?

Blockly programlama yâ da programlama dilini görseller ile desteklenerek basitleştirilmiş bir haldir.

7.Blockly Kodlama Araçları nedir?

Tüm dünyada çocuklara kodlama mantığını anlatmak üzere birçok blok kodlama araçları üretilmiştir

Bu araçların hemen hepsi temelde her biri farklı bir komutu ifade eden kod bloklarından oluşur

Farklı renkte ve şekilde olan bu blokları alt alta dizerek programlarımız oluştururuz şimdi en yaygın kullanılanları bizimde derslerimizde kullanacağımız araçları tanıyalım

8.Code.org nedir?

Code.org okuma yazma bilemeyecek kadar küçük yaştaki öğrencilerden lise seviyesindeki öğrencilere kadar farklı pek çok seviye için dersler sunabilen büyük bir kodlama öğretim platformudur.

9.Scratch nedir?

Scratch çocuklarla programlamayı öğrenmek ve sevindirmek için geliştirmiş bir platformdur Scratch birçok farklı kod seçeneği ile kendine özgün programlarımıza yazmanıza hatta animasyonlar oluşturmanıza kodlayarak oyun tasarlamanıza olanak verir.

10. Blockly Nedir?

Blockly Google’ın oluşturduğu bloklarla kodlama yapmamızı sağlayan bir platformdur. Bloklu de serbestçe kodlama yapabileceğimiz code editör ve belli senaryolar üzerinde alıştırma yapabileceğiniz blockly games modülleri bulunur.

Read More
Gelecek Kodlama'da

OKUL ÖNCESİ KODLAMA EĞİTİMİ İLE TANIŞMAK

Okul Öncesi Eğitimde Kodlama İle Tanışan Çocukların Akademik Başarılarının Artacağını Söyleyen Uzmanlar Bu Çocukların Tüm Alanlarda Fark Yaratacağını Altını Çiziyor.

Teknolojiden faydalanan ve geleceğe yönelik nitelikli insan yetiştirmenin öneminin arttığı bu dönemde 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni nesil bireylerinin gelişimi için disiplinler arası öğretimin önemi artıyor buna bağlı olarak farklı sistemler geliştiriliyor.

5 yaşından itibaren kodlama eğitimi ile tanışan çocukların aritmetik ve okuryazarlık gelişimleri desteklenir. Erken yaşlarda kodlama dili ile tanışanlar sistematik düşünme problem çözebilme olaylar arasında ki ilişkileri göre bilme becerilerini erken yaşta kazanır.

Bu özellikte bireylerin yetişmesi sadece bilgisayar yazılım alanında değil tüm alanlarda fark yaratır.

Read More
Gelecek Kodlama'da

OKUL ÖNCESİNDE ROBOTİK KODLAMANIN ÖNEMİ

Sadece oyun oynamak yerine oyun tasarlayan, animasyon filmi izlemek yerine bu animasyon filmini geliştiren, sosyal medyayı kullanmak yerine bir sosyal medya aracı geliştiren bilişim ürünleri geliştirip bunların patentini alan, bilişimin kullanıldığı her alanda girişim yaparak katma değer üreten dijital dünyanın yaratıcı, tasarımcı ve yenilikçi bireyleri yetiştirmek için “kodlama” öğretmeliyiz.

Dünya, kodlamanın okul öncesinden itibaren öğretimi için birçok çalışma yapılıyor. Ülkeler öğretim programlarına ders olarak ekleyerek mevcut derslerini güncelliyor. Okul sonrası da yüz yüze atölyeler, çevrim içi kurslar ile kodlama öğretimi destekliyor. Ülkemizde de benzer çalışmalar yapılmaya başlandı.

Read More
Gelecek Kodlama'da

EĞİTİM MÜFREDATLARINDA YENİ DÖNEM: STEM

DÜNYADA YENİ NESLİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN EĞİTİM MÜFREDATLARI DEĞİŞİYOR

2011 Yılında Almanya Hannover fuarında ilk kez kullanılan Endüstri 4.0 terimi fuardan bir yıl sonra Ekim 2012 ‘de Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann tarafından oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı 4.Endüstri Devrimi öneri dosyasının alman federal hükümetine sunulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Alman hükümeti üretim endüstrisinin gelecekteki konumu güvence altına almak için bu programa uygulama önceliği vermeye karar verdi.

“her şey için internet” veya “endüstriyel internet” olarak da tanımlanabilen Endüstri 4.0 ‘ın temel prensibi, insanların, nesnelerine ve sistemlerin birebirine bağlı hale gelmesi olarak açıklanıyor. Dünyanın önde gelen endüstrileşmiş ülkeleri, yeni nesilleri Endüstri 4.0 ‘a Hazırlamak için Eğitim müfredatlarını köklü şekilde değiştiriyor. Bu değişikliğin en önemli adımı, TEM eğitimini yaygınlaştırmak olarak öne çıkıyor. STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) disiplinlerinin bir bütün olarak öğretilmesi ilkesinde dayalı, üretim odaklı bir eğitim modeli. STEM eğitimiyle öğrenciler araştırma yapmaya, proje oluşturmaya ve projelerini üretime dönüştürmeye odaklanıyor. Dünyada yeni yeni hayata geçirilen bu eğitim modeli, Türkiye ‘de Endüstri 4.0 ‘a hazır bir nesil yetiştirmek için atılan en önemli adımlardan biri.

Bilgisayar yazılımlarını oluşturan elektronik dile “Kodlama” denir.

“geleceğin dili” olarak önemi gittikçe artan kodlama çağımızın bilgi ve iletişim teknolojilerini yönlendiren anlamların temeli olarak görülüyor.

Read More
Gelecek Kodlama'da

ERKEN TANIŞANLAR YAZILIMA ADAPTE OLUR

Erken çocuklukta kodlama eğitimi Türkçe ve Matematik gibi alanlarda ve günlük hayatta karşılaşan problemlerde olaylar arasında ilişki kurup daha kısa sürede anlama ve sorunu çöze bilme becerilerini kazandırır.

Çocuklar genç yaşlarda kodlama eğitimi ile tanışan yaşıtlarına göre yazılım diline daha kolay adapte olurlar. Ocak ayında milli eğitim bakanlığı tarafında açıklana yeni müfredatla Türkiye de kodlama derslerini başlatılması önerisi getirildi teknolojinin yalnızca kullanıcı değil üreticisi olan bir nesil için önemli bir adım olan kodlama eğitimini ülkemizde ilk uygulayan eğitim kurumlarından biri Başarancık oldu. Öğrenciler erken çocukluk eğitiminden itibaren kodlama dili ile tanışıyor ve ilerleyen yaşlarda kodlama becerilerinin Robotik çalışmalarıyla birleştiriliyor kolejde uygulanan kodlama ve Robotik Dersi sayesinde birçok öğrenci çalışmalarıyla katıldıkları uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil ederek ödül kazanıyorlar.

Read More
Gelecek Kodlama'da

STEM EĞİTİMİNİN EN ÖNEMLİ UYGULAMASI

STEM eğitiminin en önemli uygulaması:

Kodlama Eğitimi

Problem çözebilme tasarım odaklı düşünme eleştirel düşünme gibi becerilerin öneminin farkına varılmasıyla beraber yaygınlaşmaya başlayan STEM eğitiminin önemli bir uygulaması olarak kodlama eğitimi çocuklara karşılaştıkları problem ya da durumlarla ilgili farklı düşünce yolları üretebilme, alternatif yola alternatif yollar deneye bilme bu yollar karşısında problem çöze bilme ilişki kura bilme gibi yetiler kazandırıyor. Programlamayı öğrenmeye başlayan bir çocuk bir marinanın yâda bir sistemin işleyişini daha kolay ve hızlı kavrayabiliyor ve farklı yollar denerken makinelerin çalışma mantığını anlayarak farklı çözümler üretebiliyor.

Read More
Gelecek Kodlama'da

OKUL SONRASINDA DA DESTEKLENMELİ

“KODLAMA” kelimesi herkes tarafından anlaşılır. Kullanılan bir kelime ancak öğretim programının bir parçası olarak düşünülmeli.

Öğretim programları incelendiğin de bilişimsel düşünme (computational thinking) bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimlerinin temel alındığı benzer bir yaklaşım görülür. Genel çerçeve okul öncesinden itibaren küçük yaşlarda problem çözme yaratıcı iş birlikçi çalışma gibi becerilerin gelişimini temel alarak veri toplama analiz etme yolu ile bir problemi tanımlama, buna uygun çözümleri tasarlama, algoritma geliştirerek çözümleri otomatik hale getirme gibi yetkinlikler üzerinde odaklanmaktadır.

Ayrıca araştırma üretme iletişim ve paylaşma için teknolojiyi doğru sorumlu güvenli ve etik kullanma temel bilişim teknolojileri ve yazılımlarını kullanarak üretme bilgisayar kullanmadan veya blok tabanlı araçlar ile kodlama programlama fiziksel programlama robotik çalışmaları ile yenilikçi uygulamalar geliştirme işletim sistemleri veri yönetimi bilgisayar ağları zeki sistemler gibi bilgisayar biliminin temel alanlarını da içeriyor. Bu konuların öğretiminin yanı sıra diğer dersler ile de ilişkilendirip ardından bütünleştirerek proje temelli çalışmalar yapılıyor. STEM (fen, teknoloji mühendislik, matematik ) bu anlamada güzel örnekler. Sadece belirli zamanlarda zorunlu veya seçmeli olarak bu dersi vermek üst düzey üretim kapasitesine sahip bireyleri yetiştirmek yeterli değil. Dünyadaki ülkeler de okul öncesinden itibaren tüm kademelerde bu dersin olması ve edinilen kazanımların diğer alanlar ile bütünleştirerek üretim ve girişime dönüştürmek için gerekli donanımların sağlanması yönünde çalışmalar yapıyor. Ayrıca okul için değil okul sonrasında da atölye veya online platformlar ile anne ve babalar çocuklarının bu yöndeki becerilerinin gelişimini destekliyor.

Read More
Gelecek Kodlama'da

DOĞRU EĞİTİMLE BAŞARI YAKALANIR

Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlar ile sınırlı değil disiplinler arasında etkileşim yönünden de önemlidir. Böylelikle farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşmaları durumunda daha sorgulayıcı ve yaratıcı olabilirler.

Erken çocukluk döneminden itibaren kodlama etkinliklerimize bilgisayarsız kodlama ile başlıyoruz.

İlk önceliğimiz öğrencilerimizin bu noktadan başlayarak hedefe ulaşmaları için gerekli olan yolu bulmalarını sağlamak.

Böylelikle kara verme becerilerini algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz

Bunu yaparken öğrencilerin sağını solunu öğrenmesi ve probleme çözüm bulması başlangıç noktamızdır.

Öğrencilerimizin bilgisayar programın oluşturmalarında yardımcı olması problem çözmedeki becerilerini geliştirmelerini zor görevleri yapa bilmeleri başkalarıyla birlikte çalışabilmeleri için tasarlanmış olan CODE.ORG sitesinde kodlama eğitimine bilgisayarlar ile başlangıç yapıyoruz.

İlk hafta etkinliğimizin fare kullanımını pekiştirmek için sürekle bırak etkinlikleri yapıyoruz. Fare kullanımı pekişince kod blokları ile kodlamaya başlıyoruz.

Öğrenciler aynı işlemlerin tekrarlandığı olay döngü kullanarak kısa yoldan hedefe ulaşabiliyorlar metot 1.0 setlerimizle öğrenciler basit kod bloklarıyla yaptıkları Lego modellerini yâda kendi hazırladıkları materyalleri canlandırabiliyorlar.

Read More
Gelecek Kodlama'da

KODLAMA HER BECERİYE KATKIDA BULUNUYOR

İlkokul seviyesinde verilen kodlama eğitimi problem çözme planlama karar verme ve yaratıcılığa faydalı.

Kodlama eğitimi çocuklara sadece teknolojik becerileri değil problem çözme iletişim kurma takım çalışması planlama kara verme değerlendirme yaratıcılık ve kritik düşünme gibi hayatın her anında faydalı olacak hem bu günün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme olanağı sunuyor.

Kodlama eğitimi ile algoritmik düşünme becerisini geliştiren çocuklar okuma yazma ve matematik başta olma üzere akademik alanda tüm kazanımlarda kodlama eğitiminin faydasını görürler bu kazanımlar ilkokul çağındaki çocukların akademik başarılarını destekler yeni müfredatla birlikte ilkokul seviyesinde uygulanması önerilen kodlama eğitimini ülkemizde PISA sınavlarından alınacak sonuçları olumlu yönde etkileyeceği ön görülüyor uzan yıllardır ilkokul seviyesinde kodlama eğitimini sürdüren Başarancık’tan alın sonuçlar bu ön görülerin haklı olduğunu gösteriyor kolejde 5 yaşında itibaren kodlama eğitimi ile tanışan ilkokulda bu eğitime devam eden öğrenciler tüm becerilerini yanında akademik anlamada da yaşıtlarına göre daha başarılı oluyor

Read More
Gelecek Kodlama'da

KODLAMA HAYATIN TAM ORTASINDA!

Kodlama aslında kullandığımız eşyalar ile birlikte hayatımızın tam ortasında yer alıyor gelecekte kodlamanın yaşamımızda kaplayacağı yerin artacağı ön görülüyor kodlama ile yetişkinlikte tanışanlar için karmaşık gibi görünen kavaramı anlamak onun yalnızca ne olduğunu bilen değil projelerini hayata geçirmek için kullanan yeni nesiller ile aynı dili konuşa bilmek için de önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor bu anlamada akademisyenlere ve eğitim kurumlarına önemli görevler düşüyor eğitimciler yalnızca yeni nesillere kodlama öğretmek için değil onların ebeveynlerinize bu dünya ile tanışmak için çaba harcıyor Türkiye’de kodlama eğitimini yaygınlaştıran bir eğitim kurumu olarak Başaran Bilişim Akademisi de bir internet sitesi hayata geçirdi.

basarancik.com adresinde faaliyet gösteren internet sitesi kodlama ve kodlama eğitimi ile ilgili yaralı içerikler sunuyor.

Kodlama kavramının ve kodlama eğitiminin dünyadan örneklerle anlatıldığı internet sitesinde ayrıca öğrenciler başta olmak üzere bu kavramla yeni tanışan herkes için basit anlatımlı kodlama derslerinde bulunuyor.

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik içerdiği codin.gbk.com aynı zamanda kodlama kavramı ile yeni tanışan velilerinde bu konu ile ilgili basit ve yaralı bir şekilde bilgi edinmesini sağlıyor.

Kodlama eğitimi ile ilgili akademik görüşlerin de yer aldığı internet sitesinde ülkemizdeki kodlama içeriklerine akademik bir katkı sunuyor kolej erken çocukluk döneminde başlattığı kodlama ve robotik etkinliklerini bir üst basamağa taşıyor basit marinalar setleri öğrencileri günlük hayatta karşılaştıkları örnekleri çalışma prensiplerini anlamasını sağlıyor ve sonrasında kendine özgün tasarımlarıyla robotik modeller yapmalarına fırsat veriyorlar.

Read More