“KODLAMA” kelimesi herkes tarafından anlaşılır. Kullanılan bir kelime ancak öğretim programının bir parçası olarak düşünülmeli.

Öğretim programları incelendiğin de bilişimsel düşünme (computational thinking) bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimlerinin temel alındığı benzer bir yaklaşım görülür. Genel çerçeve okul öncesinden itibaren küçük yaşlarda problem çözme yaratıcı iş birlikçi çalışma gibi becerilerin gelişimini temel alarak veri toplama analiz etme yolu ile bir problemi tanımlama, buna uygun çözümleri tasarlama, algoritma geliştirerek çözümleri otomatik hale getirme gibi yetkinlikler üzerinde odaklanmaktadır.

Ayrıca araştırma üretme iletişim ve paylaşma için teknolojiyi doğru sorumlu güvenli ve etik kullanma temel bilişim teknolojileri ve yazılımlarını kullanarak üretme bilgisayar kullanmadan veya blok tabanlı araçlar ile kodlama programlama fiziksel programlama robotik çalışmaları ile yenilikçi uygulamalar geliştirme işletim sistemleri veri yönetimi bilgisayar ağları zeki sistemler gibi bilgisayar biliminin temel alanlarını da içeriyor. Bu konuların öğretiminin yanı sıra diğer dersler ile de ilişkilendirip ardından bütünleştirerek proje temelli çalışmalar yapılıyor. STEM (fen, teknoloji mühendislik, matematik ) bu anlamada güzel örnekler. Sadece belirli zamanlarda zorunlu veya seçmeli olarak bu dersi vermek üst düzey üretim kapasitesine sahip bireyleri yetiştirmek yeterli değil. Dünyadaki ülkeler de okul öncesinden itibaren tüm kademelerde bu dersin olması ve edinilen kazanımların diğer alanlar ile bütünleştirerek üretim ve girişime dönüştürmek için gerekli donanımların sağlanması yönünde çalışmalar yapıyor. Ayrıca okul için değil okul sonrasında da atölye veya online platformlar ile anne ve babalar çocuklarının bu yöndeki becerilerinin gelişimini destekliyor.