Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlar ile sınırlı değil disiplinler arasında etkileşim yönünden de önemlidir. Böylelikle farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşmaları durumunda daha sorgulayıcı ve yaratıcı olabilirler.

Erken çocukluk döneminden itibaren kodlama etkinliklerimize bilgisayarsız kodlama ile başlıyoruz.

İlk önceliğimiz öğrencilerimizin bu noktadan başlayarak hedefe ulaşmaları için gerekli olan yolu bulmalarını sağlamak.

Böylelikle kara verme becerilerini algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz

Bunu yaparken öğrencilerin sağını solunu öğrenmesi ve probleme çözüm bulması başlangıç noktamızdır.

Öğrencilerimizin bilgisayar programın oluşturmalarında yardımcı olması problem çözmedeki becerilerini geliştirmelerini zor görevleri yapa bilmeleri başkalarıyla birlikte çalışabilmeleri için tasarlanmış olan CODE.ORG sitesinde kodlama eğitimine bilgisayarlar ile başlangıç yapıyoruz.

İlk hafta etkinliğimizin fare kullanımını pekiştirmek için sürekle bırak etkinlikleri yapıyoruz. Fare kullanımı pekişince kod blokları ile kodlamaya başlıyoruz.

Öğrenciler aynı işlemlerin tekrarlandığı olay döngü kullanarak kısa yoldan hedefe ulaşabiliyorlar metot 1.0 setlerimizle öğrenciler basit kod bloklarıyla yaptıkları Lego modellerini yâda kendi hazırladıkları materyalleri canlandırabiliyorlar.