İlkokul seviyesinde verilen kodlama eğitimi problem çözme planlama karar verme ve yaratıcılığa faydalı.

Kodlama eğitimi çocuklara sadece teknolojik becerileri değil problem çözme iletişim kurma takım çalışması planlama kara verme değerlendirme yaratıcılık ve kritik düşünme gibi hayatın her anında faydalı olacak hem bu günün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme olanağı sunuyor.

Kodlama eğitimi ile algoritmik düşünme becerisini geliştiren çocuklar okuma yazma ve matematik başta olma üzere akademik alanda tüm kazanımlarda kodlama eğitiminin faydasını görürler bu kazanımlar ilkokul çağındaki çocukların akademik başarılarını destekler yeni müfredatla birlikte ilkokul seviyesinde uygulanması önerilen kodlama eğitimini ülkemizde PISA sınavlarından alınacak sonuçları olumlu yönde etkileyeceği ön görülüyor uzan yıllardır ilkokul seviyesinde kodlama eğitimini sürdüren Başarancık’tan alın sonuçlar bu ön görülerin haklı olduğunu gösteriyor kolejde 5 yaşında itibaren kodlama eğitimi ile tanışan ilkokulda bu eğitime devam eden öğrenciler tüm becerilerini yanında akademik anlamada da yaşıtlarına göre daha başarılı oluyor