Gelecek Kodlama'da

KODLAMA HER BECERİYE KATKIDA BULUNUYOR

İlkokul seviyesinde verilen kodlama eğitimi problem çözme planlama karar verme ve yaratıcılığa faydalı.

Kodlama eğitimi çocuklara sadece teknolojik becerileri değil problem çözme iletişim kurma takım çalışması planlama kara verme değerlendirme yaratıcılık ve kritik düşünme gibi hayatın her anında faydalı olacak hem bu günün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme olanağı sunuyor.

Kodlama eğitimi ile algoritmik düşünme becerisini geliştiren çocuklar okuma yazma ve matematik başta olma üzere akademik alanda tüm kazanımlarda kodlama eğitiminin faydasını görürler bu kazanımlar ilkokul çağındaki çocukların akademik başarılarını destekler yeni müfredatla birlikte ilkokul seviyesinde uygulanması önerilen kodlama eğitimini ülkemizde PISA sınavlarından alınacak sonuçları olumlu yönde etkileyeceği ön görülüyor uzan yıllardır ilkokul seviyesinde kodlama eğitimini sürdüren Başarancık’tan alın sonuçlar bu ön görülerin haklı olduğunu gösteriyor kolejde 5 yaşında itibaren kodlama eğitimi ile tanışan ilkokulda bu eğitime devam eden öğrenciler tüm becerilerini yanında akademik anlamada da yaşıtlarına göre daha başarılı oluyor

Read More
Gelecek Kodlama'da

KODLAMA HAYATIN TAM ORTASINDA!

Kodlama aslında kullandığımız eşyalar ile birlikte hayatımızın tam ortasında yer alıyor gelecekte kodlamanın yaşamımızda kaplayacağı yerin artacağı ön görülüyor kodlama ile yetişkinlikte tanışanlar için karmaşık gibi görünen kavaramı anlamak onun yalnızca ne olduğunu bilen değil projelerini hayata geçirmek için kullanan yeni nesiller ile aynı dili konuşa bilmek için de önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor bu anlamada akademisyenlere ve eğitim kurumlarına önemli görevler düşüyor eğitimciler yalnızca yeni nesillere kodlama öğretmek için değil onların ebeveynlerinize bu dünya ile tanışmak için çaba harcıyor Türkiye’de kodlama eğitimini yaygınlaştıran bir eğitim kurumu olarak Başaran Bilişim Akademisi de bir internet sitesi hayata geçirdi.

basarancik.com adresinde faaliyet gösteren internet sitesi kodlama ve kodlama eğitimi ile ilgili yaralı içerikler sunuyor.

Kodlama kavramının ve kodlama eğitiminin dünyadan örneklerle anlatıldığı internet sitesinde ayrıca öğrenciler başta olmak üzere bu kavramla yeni tanışan herkes için basit anlatımlı kodlama derslerinde bulunuyor.

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik içerdiği codin.gbk.com aynı zamanda kodlama kavramı ile yeni tanışan velilerinde bu konu ile ilgili basit ve yaralı bir şekilde bilgi edinmesini sağlıyor.

Kodlama eğitimi ile ilgili akademik görüşlerin de yer aldığı internet sitesinde ülkemizdeki kodlama içeriklerine akademik bir katkı sunuyor kolej erken çocukluk döneminde başlattığı kodlama ve robotik etkinliklerini bir üst basamağa taşıyor basit marinalar setleri öğrencileri günlük hayatta karşılaştıkları örnekleri çalışma prensiplerini anlamasını sağlıyor ve sonrasında kendine özgün tasarımlarıyla robotik modeller yapmalarına fırsat veriyorlar.

Read More