Gelecek Kodlama'da

OKUL ÖNCESİNDE ROBOTİK KODLAMANIN ÖNEMİ

Sadece oyun oynamak yerine oyun tasarlayan, animasyon filmi izlemek yerine bu animasyon filmini geliştiren, sosyal medyayı kullanmak yerine bir sosyal medya aracı geliştiren bilişim ürünleri geliştirip bunların patentini alan, bilişimin kullanıldığı her alanda girişim yaparak katma değer üreten dijital dünyanın yaratıcı, tasarımcı ve yenilikçi bireyleri yetiştirmek için “kodlama” öğretmeliyiz.

Dünya, kodlamanın okul öncesinden itibaren öğretimi için birçok çalışma yapılıyor. Ülkeler öğretim programlarına ders olarak ekleyerek mevcut derslerini güncelliyor. Okul sonrası da yüz yüze atölyeler, çevrim içi kurslar ile kodlama öğretimi destekliyor. Ülkemizde de benzer çalışmalar yapılmaya başlandı.

Read More
Gelecek Kodlama'da

EĞİTİM MÜFREDATLARINDA YENİ DÖNEM: STEM

DÜNYADA YENİ NESLİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN EĞİTİM MÜFREDATLARI DEĞİŞİYOR

2011 Yılında Almanya Hannover fuarında ilk kez kullanılan Endüstri 4.0 terimi fuardan bir yıl sonra Ekim 2012 ‘de Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann tarafından oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı 4.Endüstri Devrimi öneri dosyasının alman federal hükümetine sunulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Alman hükümeti üretim endüstrisinin gelecekteki konumu güvence altına almak için bu programa uygulama önceliği vermeye karar verdi.

“her şey için internet” veya “endüstriyel internet” olarak da tanımlanabilen Endüstri 4.0 ‘ın temel prensibi, insanların, nesnelerine ve sistemlerin birebirine bağlı hale gelmesi olarak açıklanıyor. Dünyanın önde gelen endüstrileşmiş ülkeleri, yeni nesilleri Endüstri 4.0 ‘a Hazırlamak için Eğitim müfredatlarını köklü şekilde değiştiriyor. Bu değişikliğin en önemli adımı, TEM eğitimini yaygınlaştırmak olarak öne çıkıyor. STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) disiplinlerinin bir bütün olarak öğretilmesi ilkesinde dayalı, üretim odaklı bir eğitim modeli. STEM eğitimiyle öğrenciler araştırma yapmaya, proje oluşturmaya ve projelerini üretime dönüştürmeye odaklanıyor. Dünyada yeni yeni hayata geçirilen bu eğitim modeli, Türkiye ‘de Endüstri 4.0 ‘a hazır bir nesil yetiştirmek için atılan en önemli adımlardan biri.

Bilgisayar yazılımlarını oluşturan elektronik dile “Kodlama” denir.

“geleceğin dili” olarak önemi gittikçe artan kodlama çağımızın bilgi ve iletişim teknolojilerini yönlendiren anlamların temeli olarak görülüyor.

Read More
Gelecek Kodlama'da

ERKEN TANIŞANLAR YAZILIMA ADAPTE OLUR

Erken çocuklukta kodlama eğitimi Türkçe ve Matematik gibi alanlarda ve günlük hayatta karşılaşan problemlerde olaylar arasında ilişki kurup daha kısa sürede anlama ve sorunu çöze bilme becerilerini kazandırır.

Çocuklar genç yaşlarda kodlama eğitimi ile tanışan yaşıtlarına göre yazılım diline daha kolay adapte olurlar. Ocak ayında milli eğitim bakanlığı tarafında açıklana yeni müfredatla Türkiye de kodlama derslerini başlatılması önerisi getirildi teknolojinin yalnızca kullanıcı değil üreticisi olan bir nesil için önemli bir adım olan kodlama eğitimini ülkemizde ilk uygulayan eğitim kurumlarından biri Başarancık oldu. Öğrenciler erken çocukluk eğitiminden itibaren kodlama dili ile tanışıyor ve ilerleyen yaşlarda kodlama becerilerinin Robotik çalışmalarıyla birleştiriliyor kolejde uygulanan kodlama ve Robotik Dersi sayesinde birçok öğrenci çalışmalarıyla katıldıkları uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil ederek ödül kazanıyorlar.

Read More
Gelecek Kodlama'da

STEM EĞİTİMİNİN EN ÖNEMLİ UYGULAMASI

STEM eğitiminin en önemli uygulaması:

Kodlama Eğitimi

Problem çözebilme tasarım odaklı düşünme eleştirel düşünme gibi becerilerin öneminin farkına varılmasıyla beraber yaygınlaşmaya başlayan STEM eğitiminin önemli bir uygulaması olarak kodlama eğitimi çocuklara karşılaştıkları problem ya da durumlarla ilgili farklı düşünce yolları üretebilme, alternatif yola alternatif yollar deneye bilme bu yollar karşısında problem çöze bilme ilişki kura bilme gibi yetiler kazandırıyor. Programlamayı öğrenmeye başlayan bir çocuk bir marinanın yâda bir sistemin işleyişini daha kolay ve hızlı kavrayabiliyor ve farklı yollar denerken makinelerin çalışma mantığını anlayarak farklı çözümler üretebiliyor.

Read More
Gelecek Kodlama'da

OKUL SONRASINDA DA DESTEKLENMELİ

“KODLAMA” kelimesi herkes tarafından anlaşılır. Kullanılan bir kelime ancak öğretim programının bir parçası olarak düşünülmeli.

Öğretim programları incelendiğin de bilişimsel düşünme (computational thinking) bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimlerinin temel alındığı benzer bir yaklaşım görülür. Genel çerçeve okul öncesinden itibaren küçük yaşlarda problem çözme yaratıcı iş birlikçi çalışma gibi becerilerin gelişimini temel alarak veri toplama analiz etme yolu ile bir problemi tanımlama, buna uygun çözümleri tasarlama, algoritma geliştirerek çözümleri otomatik hale getirme gibi yetkinlikler üzerinde odaklanmaktadır.

Ayrıca araştırma üretme iletişim ve paylaşma için teknolojiyi doğru sorumlu güvenli ve etik kullanma temel bilişim teknolojileri ve yazılımlarını kullanarak üretme bilgisayar kullanmadan veya blok tabanlı araçlar ile kodlama programlama fiziksel programlama robotik çalışmaları ile yenilikçi uygulamalar geliştirme işletim sistemleri veri yönetimi bilgisayar ağları zeki sistemler gibi bilgisayar biliminin temel alanlarını da içeriyor. Bu konuların öğretiminin yanı sıra diğer dersler ile de ilişkilendirip ardından bütünleştirerek proje temelli çalışmalar yapılıyor. STEM (fen, teknoloji mühendislik, matematik ) bu anlamada güzel örnekler. Sadece belirli zamanlarda zorunlu veya seçmeli olarak bu dersi vermek üst düzey üretim kapasitesine sahip bireyleri yetiştirmek yeterli değil. Dünyadaki ülkeler de okul öncesinden itibaren tüm kademelerde bu dersin olması ve edinilen kazanımların diğer alanlar ile bütünleştirerek üretim ve girişime dönüştürmek için gerekli donanımların sağlanması yönünde çalışmalar yapıyor. Ayrıca okul için değil okul sonrasında da atölye veya online platformlar ile anne ve babalar çocuklarının bu yöndeki becerilerinin gelişimini destekliyor.

Read More
Gelecek Kodlama'da

DOĞRU EĞİTİMLE BAŞARI YAKALANIR

Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlar ile sınırlı değil disiplinler arasında etkileşim yönünden de önemlidir. Böylelikle farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşmaları durumunda daha sorgulayıcı ve yaratıcı olabilirler.

Erken çocukluk döneminden itibaren kodlama etkinliklerimize bilgisayarsız kodlama ile başlıyoruz.

İlk önceliğimiz öğrencilerimizin bu noktadan başlayarak hedefe ulaşmaları için gerekli olan yolu bulmalarını sağlamak.

Böylelikle kara verme becerilerini algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz

Bunu yaparken öğrencilerin sağını solunu öğrenmesi ve probleme çözüm bulması başlangıç noktamızdır.

Öğrencilerimizin bilgisayar programın oluşturmalarında yardımcı olması problem çözmedeki becerilerini geliştirmelerini zor görevleri yapa bilmeleri başkalarıyla birlikte çalışabilmeleri için tasarlanmış olan CODE.ORG sitesinde kodlama eğitimine bilgisayarlar ile başlangıç yapıyoruz.

İlk hafta etkinliğimizin fare kullanımını pekiştirmek için sürekle bırak etkinlikleri yapıyoruz. Fare kullanımı pekişince kod blokları ile kodlamaya başlıyoruz.

Öğrenciler aynı işlemlerin tekrarlandığı olay döngü kullanarak kısa yoldan hedefe ulaşabiliyorlar metot 1.0 setlerimizle öğrenciler basit kod bloklarıyla yaptıkları Lego modellerini yâda kendi hazırladıkları materyalleri canlandırabiliyorlar.

Read More