Gelecek Kodlama'da

STEM EĞİTİMİNİN EN ÖNEMLİ UYGULAMASI

STEM eğitiminin en önemli uygulaması:

Kodlama Eğitimi

Problem çözebilme tasarım odaklı düşünme eleştirel düşünme gibi becerilerin öneminin farkına varılmasıyla beraber yaygınlaşmaya başlayan STEM eğitiminin önemli bir uygulaması olarak kodlama eğitimi çocuklara karşılaştıkları problem ya da durumlarla ilgili farklı düşünce yolları üretebilme, alternatif yola alternatif yollar deneye bilme bu yollar karşısında problem çöze bilme ilişki kura bilme gibi yetiler kazandırıyor. Programlamayı öğrenmeye başlayan bir çocuk bir marinanın yâda bir sistemin işleyişini daha kolay ve hızlı kavrayabiliyor ve farklı yollar denerken makinelerin çalışma mantığını anlayarak farklı çözümler üretebiliyor.

Read More
Gelecek Kodlama'da

OKUL SONRASINDA DA DESTEKLENMELİ

“KODLAMA” kelimesi herkes tarafından anlaşılır. Kullanılan bir kelime ancak öğretim programının bir parçası olarak düşünülmeli.

Öğretim programları incelendiğin de bilişimsel düşünme (computational thinking) bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimlerinin temel alındığı benzer bir yaklaşım görülür. Genel çerçeve okul öncesinden itibaren küçük yaşlarda problem çözme yaratıcı iş birlikçi çalışma gibi becerilerin gelişimini temel alarak veri toplama analiz etme yolu ile bir problemi tanımlama, buna uygun çözümleri tasarlama, algoritma geliştirerek çözümleri otomatik hale getirme gibi yetkinlikler üzerinde odaklanmaktadır.

Ayrıca araştırma üretme iletişim ve paylaşma için teknolojiyi doğru sorumlu güvenli ve etik kullanma temel bilişim teknolojileri ve yazılımlarını kullanarak üretme bilgisayar kullanmadan veya blok tabanlı araçlar ile kodlama programlama fiziksel programlama robotik çalışmaları ile yenilikçi uygulamalar geliştirme işletim sistemleri veri yönetimi bilgisayar ağları zeki sistemler gibi bilgisayar biliminin temel alanlarını da içeriyor. Bu konuların öğretiminin yanı sıra diğer dersler ile de ilişkilendirip ardından bütünleştirerek proje temelli çalışmalar yapılıyor. STEM (fen, teknoloji mühendislik, matematik ) bu anlamada güzel örnekler. Sadece belirli zamanlarda zorunlu veya seçmeli olarak bu dersi vermek üst düzey üretim kapasitesine sahip bireyleri yetiştirmek yeterli değil. Dünyadaki ülkeler de okul öncesinden itibaren tüm kademelerde bu dersin olması ve edinilen kazanımların diğer alanlar ile bütünleştirerek üretim ve girişime dönüştürmek için gerekli donanımların sağlanması yönünde çalışmalar yapıyor. Ayrıca okul için değil okul sonrasında da atölye veya online platformlar ile anne ve babalar çocuklarının bu yöndeki becerilerinin gelişimini destekliyor.

Read More
Gelecek Kodlama'da

DOĞRU EĞİTİMLE BAŞARI YAKALANIR

Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlar ile sınırlı değil disiplinler arasında etkileşim yönünden de önemlidir. Böylelikle farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşmaları durumunda daha sorgulayıcı ve yaratıcı olabilirler.

Erken çocukluk döneminden itibaren kodlama etkinliklerimize bilgisayarsız kodlama ile başlıyoruz.

İlk önceliğimiz öğrencilerimizin bu noktadan başlayarak hedefe ulaşmaları için gerekli olan yolu bulmalarını sağlamak.

Böylelikle kara verme becerilerini algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz

Bunu yaparken öğrencilerin sağını solunu öğrenmesi ve probleme çözüm bulması başlangıç noktamızdır.

Öğrencilerimizin bilgisayar programın oluşturmalarında yardımcı olması problem çözmedeki becerilerini geliştirmelerini zor görevleri yapa bilmeleri başkalarıyla birlikte çalışabilmeleri için tasarlanmış olan CODE.ORG sitesinde kodlama eğitimine bilgisayarlar ile başlangıç yapıyoruz.

İlk hafta etkinliğimizin fare kullanımını pekiştirmek için sürekle bırak etkinlikleri yapıyoruz. Fare kullanımı pekişince kod blokları ile kodlamaya başlıyoruz.

Öğrenciler aynı işlemlerin tekrarlandığı olay döngü kullanarak kısa yoldan hedefe ulaşabiliyorlar metot 1.0 setlerimizle öğrenciler basit kod bloklarıyla yaptıkları Lego modellerini yâda kendi hazırladıkları materyalleri canlandırabiliyorlar.

Read More